سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارسال پیام به ما

 

 تعدادی از علائم کم توانی ذهنی در کودکان شامل موارد زیر می‌توانند باشند:

 یک – تأخیر در رشد گفتار و زبان: کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است دشواری در یادگیری و استفاده از زبان مناسب داشته باشند.

 دو- حافظه ضعیف: کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است دشواری در به خاطر سپردن اطلاعات یا یادگیری داشته باشند.

  سه – کودکان با کم توانی ذهنی دشواری در حل مسائل و تصمیم‌گیری دارند .

چهار- کودکان با کم توانی ذهنی مهارت‌های اجتماعی ضعیف دارند و ممکن است دشواری در تعامل با دیگران، پیدا کردن دوستان جدید یا درک نشانه‌های اجتماعی داشته باشند.

 پنج – مشکلات رفتاری: کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است رفتارهای چالش‌برانگیزی مانند خشونت، خودآسیبی یا نوبت‌های عصبی داشته باشند.

شش – تأخیر در رشد حرکات: کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است دشواری در حرکات کلی مانند راه رفتن و دویدن یا حرکات دقیق مانند نوشتن و طراحی داشته باشند.

 هفت – مشکلات یادگیری: کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است در مهارت‌های آکادمیکی مانند خواندن، نوشتن یا ریاضی دچار مشکل باشند.

هشت – مشکلات توجه و تمرکز : کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است دشواری در تمرکز و پایداری بر روی کارها داشته باشند.

نه – بیش‌فعالی: برخی کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است بسیار فعال باشند و دشواری در نشستن به آرامی یا آرام کردن خود داشته باشند.

 ده – مشکلات پردازش حسی: کودکان با کم توانی ذهنی ممکن است دشواری در پردازش اطلاعات حسی مانند لمس، صدا یا نور داشته باشند