سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: سیاست لکنت

چهار دسته از اعتقادات یا باورها درباره ی لکنت را ارزیابی می کند: ۱-باورهایی که شخصیت PWS را هدف قرار می دهند.-فردی که لکنت می کند خودش را “سرزنش” می کند.-فردی که لکنت می کند “عصبانی” است یا هیجان دارد.-فردی که لکنت می کند “خجالتی” است یا ترس دارد. ۲- باورهایی که در کمک کردن […]